Việt Tân Hoàng Cơ Minh chết ở Virginia USA mà nói láo là chết ở Thái Lan

The life and the lies of Vietnam Reform Party’s deceased President Hoang Co Minh
Vietnam Reform Party’s deceased President Hoang Co Minh took away money from anti communist Vietnamese people outside of Vietnam – hid himself to spend money – died in Virginia USA but announced dead in Thailand – Vietnam Reform Party is working for Communist Party of Vietnam until now

Tội đồ dân tộc Việt Tân Hoàng Cơ Minh gạt tiền người Việt chống cộng hải ngoại, đi trốn để tiêu tiền, chết ở Virginia USA mà nói láo là chết ở Thái Lan. Cho đến bây giờ, Đảng Việt Tân vẫn là tay sai cho Việt Cộng – Nhạc chế: Xin anh giữ trọn tình quê

http://www.youtube.com/watch?v=HurH7zB2sEo

http://www.youtube.com/user/notocommunism7

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s