Dân VN sẽ bị Tàu cộng giết chết hết nếu Việt cộng bán nước VN cho Tàu cộng

Nếu Việt cộng bán mất nước VN cho Tàu cộng thì dân VN sẽ bị Tàu cộng đánh đập dã
man, tra tấn đến chết, bắn chết không nương tay như thảm sát ở Tây Tạng được
minh họa qua các clips sau: Violent images may offend viewers, +18yo pls

Chinese police beating Tibetans:

http://www.youtube.com/watch?v=0fPE_65a5Ww 

http://www.youtube.com/user/rngznrch 


Death of Tendar – Chinese Police Brutality In Tibet

http://www.youtube.com/watch?v=UN14gl9z9rY 

http://www.youtube.com/user/ljbonner 


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh
triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh,
ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai,
dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh,
sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong,
iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung,
iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le
kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap,
sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp
súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap