HOẠT ĐỘNG " XỎ LÁ" CỦA BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN Ở ÚC CHÂU

HOẠT ĐỘNG ” XỎ LÁ” CỦA BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN Ở ÚC CHÂU

TRƯƠNG MINH HÒA

Tại Úc Châu, theo thông lệ, hể mỗi khi chính quyền Úc có những vấn đề cần tham khảo ý kiến về những vấn đề có liên quan đến tình hình Việt Nam, nhất là về mặt nhân quyền, viện trợ… các bộ sở mời đại diện cộng đồng Người Việt Tụ Do Liên Bang Úc Châu. Việc làm nầy đúng như tinh thần sinh hoạt dân chủ trong một quốc gia luôn đặt tôn trọng ý dân, tức là đại diện cộng đồng là những người do dân cử, có tính cách pháp nhân, là tiếng nói trung thực cho người Việt trong đời sống đa văn hóa; một khía cạnh khác, là ban đại diện cộng đồng người Việt Tự Do Úc Châu, cũng là tiếng nói của những người Úc gốc Việt, đóng góp vào đời sống xã hội, đóng thuế.

Từ nhiều năm qua, các bộ ngoại giao, di trú, ban ngành trong quốc hội, đã làm việc nầy và thời đó, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, Đoàn Việt Trung….chủ tịch cộng đồng liên bang thực hiện những cuộc tiếp xúc với các giới chức chính quyền từ hành pháp đến lập pháp, trong phái đoàn hay có mặt của vài vị” lãnh đạo tinh thần” Công Giáo…. đặc biệt có Thích Quảng Ba, được coi là đại diện Phật Giáo Úc Châu, vì đồng hương, Phật tử lầm ông nầy đại diện cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước do huề thượng Huyền Quang, Quảng Độ lãnh đạo, đang đương đầu với muôn ngàn nguy hiểm trước sự đánh phá của bọn quỷ đỏ vô thần Việt Cộng. Tuy nhiên sau nầy, từ 2008, khi giáo hội trong nước xác nhận đây là giáo hội tiếm danh với băng tăng ni Thích Như Huệ, Thích Bảo Lạc, Quảng Ba, Viên Trí, Nguyên Trực ( người đắc đạo tại thế, đến gần cửa Biết Bàn với giá 40 Úc Kim)…, thì mọi người bật ngữa đây là đám THAY MƯỢN thiền môn làm THƯƠNG MẠI và các cơ sở Phật Giáo thuộc hội nầy không khác gì các TIỆM PHẬT, lợi dụng cửa thiền để thu tiến cúng dường, làm công quả để trở thảnh” triệu phú Phật Giáo” mà không cần làm lao động, mượn đạo tạo tiền, dối gạt người hiền, thu tiền làm của riêng.

Theo nguồn tin và những nhận xét của đồng bào Úc Châu, dù bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, luật sư Đoàn Việt Trung…. nếu không là thành viên Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, cũng là người của Liên Minh Việt Nam Tư Do ( tổ chức râu ria của Mặt Trận), nhưng họ là đại diện dân cử từ người Việt tỵ nạn, là hợp tình, hợp lý. Được biết, từ nhiều năm qua, mãi đến ngày nay, Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và nay là Việt Tân, có kế hoạch chen vào các ban chấp hành cộng đồng, nhưng may mắn là ở Úc Châu, nơi có tuyệt đại đa số chống Cộng mạnh, giữ vững lập trường, qua nhiều cuộc thử lửa chống văn hóa vận từ Múa Rối Nước Thăng Long, Tình Ca Olyompic 2000, tình ca mùa đông, duyên dáng Việt Nam, T.V 4 ( chống truyền hình SBS)….huy tụ con sống hàng chục ngàn, lừng danh là” thành trì chống Cộng” của người Việt hải ngoại, nên dù đảng viên Việt Tân hay bất cứ tổ chức nào muốn khuynh đảo, cũng khó thực hiện được, nên những người thuộc đảng Việt Tân cũng phải đành” tuân theo quần chúng” để chờ thời cơ, nếu có nằm trong các ban chấp hành.

Băng đảng Việt Tân chỉ là thiểu số rất ít, so với tỷ lệ dân số, hảy nhìn các buổi ra mắt sách do bí thư trung ương đảng Lý Thái Hùng, những lần nói chuyện của Đồ Hoàng Điềm….con số người tham dự mỗi lần chừng vài chục nếu ở tiểu bang như Tây Úc với 14 ngàn dân, hay không quá 100 người nếu ở tiểu bang đông dân Việt như N.S.W, Victoria với khoảng từ 60 đến 70 ngàn dân. Con số tham dự nầy tính luôn ban tổ chức, đảng viên, cảm tình viên của họ, đủ thấy thực lực của nhóm nầy; một đều dễ nhận ra là: những người của Mặt Trận trước đây và nay là đảng viên Việt Tân, đắc cử vào các chức vụ trong ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do, không phải do họ được đảng vận động, mà là do uy tín của từng cá nhân qua các hoạt động trong cộng đồng tại địa phương, đó là điểm mà người Việt hải ngoại cần lưu ý, khi thấy người của Việt Tân chiếm các cộng đồng mà lầm tưởng họ mạnh. Băng đảng Việt Tân ở Úc Châu như con thuyền mục nát, đang lênh đênh trên đại dương, là khối quần chúng chống Cộng mạnh, nên con thuyền không thể tự ý” rẻ sóng” theo chính sách của băng đảng, phải nương theo quần chúng để tồn tại được lúc nào hay lúc ấy. Nhưng cũng phải đề cao cảnh giác trước những” âm mưu khuynh đảo” nằm sẵn mai phục, chờ thời cơ vùng dậy.

Tuy nhiên, lần nầy, không biết lý do gì mà chính phủ Úc phá lệ, mời những người không phải là đại diện cộng đồng đến để tham khảo, điều làm cho nhiều người ngạc nhiên và được đài phát thanh sắc tộc toàn quốc, trong chương trình tiếng Việt SBS đưa tin để giúp cho băng đảng nầy có thêm thanh thế, khiến nhiều người ở Úc Châu bực mình. Theo tin tức cho biết, lúc 10 giờ 30 sáng, ngày 19 tháng 3 năm 2009, một phái đoàn của băng đảng Việt Tân gồm những” lãnh tụ vĩ đại” là:

-Đổ Hoàng Điềm: Chủ tịch băng đảng Việt Tân, chắc chắn là dân Hoa Kỳ, không phải là người quốc tịch Úc, nên không có tư cách gì để đại diện cho đồng bào Úc Châu. Nhưng trong cuộc họp nầy, thì Đổ Hoàng Điềm được coi là” đại diện chính”, là trưởng phái đoàn, đại diện cho khoản 200 ngàn người Việt tỵ nạn tại Úc Châu, thế mới là XỎ LÁ, để lộ bản chất láu cá của một tổ chức có quá trình lừa đảo từ chiến khu cho đến những hoạt động tại sau nầy ở hải ngoại.

-Nguyễn Đổ Thanh Phong, Ủy Viên Trung Ương đảng Việt Tân, là người Úc gốc Việt.
-Trương Minh Đức, đại diện Việt Tân ở Úc Châu.

Phái đoàn” vu vơ” nầy đến Tiểu Ban Nhân quyền, thuộc Ủy Ban Phối Hợp Quốc Phòng, Ngoại Giao, thương mại quốc hội liên bang Úc, nhưng tư cách là không đại diện cho dân Việt ở Úc Châu, để bàn cải với các giới chức Úc về những vấn đề” Vũ Như cẩn” đã có từ hơn 30 năm nay, mà hầu hết người Việt đều quan tâm như: Việt Cộng vi phạm nhân quyền, đàn áp các nhà đấu tranh trong nước ( chưa biết thật hay cò mồi?), và đề nghị vài” phương án” xây dựng nền tảng dân chủ, cơ chế nhân quyền vùng Thái Bình Dương ( mục tiêu quá lớn, bao quát, Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ còn chưa làm nổi, đúng là” đao to búa lớn, thùng rỗng kêu to”). Cuộc họp nầy khiến người ta nhớ lại thời tranh tối tranh sáng, lúc Nhật đầu hàng, tình hình Việt Nam lúc đó có nhiều tổ chức, trong đó có cái gọi là Chính phủ lâm thời, qui tụ những người yêu nước, đảng phái quốc gia, trong đó có một nhóm thiểu số Cộng Sản, nhưng họ thủ đoạn, nên tên Hồ Chí Minh làm chủ tịch; lợi dụng tình hình, nhóm Cộng Sản đi phó hội ở Fontainbleau, ngầm ký hiệp ước Sainteny mời Pháp trở lại cai trị lần thứ hai.

Trong cuộc họp nầy, chủ tịch băng đảng Việt Tân Đổ Hoàng Điềm xác nhận:” đấu tranh ôn hòa”, là cái chính sách, sách lược ru ngủ ma băng đảng nầy đưa ra để tiếng tới việc:” bàn giao hải ngoại trong vòng trật tự cho Việt Cộng”, làm cuộc đổi đời lần thứ hai, sau 1975. Được biết băng đảng Việt Tân có ba sách lược” giúp đảng Cộng Sản ổn cố, vững mạnh” là:

1-Đối đầu BẤT BẠO ĐỘNG để THÁO GỞ ĐỘC TÀI.

2-XÂY DỰNG xã hội DÂN SỰ để đặt nền tảng DÂN CHỦ.

3-VẬN ĐỘNG toàn dân để CANH TÂN đất nước.

Đối với Việt Cộng, phải đánh cho chúng dập đầu, vở trán mà còn chưa làm cho chúng ngán, huống chi là” đấu tranh bất bạo động theo kiểu” ông phỏng đá” của Nguyễn Khuyến, thì làm sao” Việt Nam là Ba Lan Thứ Hai?” như ngài bí thư Lý Thái Hùng viết sách lếu láo….ra mắt nhiều nơi. Người Việt ở Úc Châu, nhất là giới cựu quân nhân quân lực VNCH không còn lạ gì băng đảng Việt Tân, tổ chức” núp bóng cờ vàng, lập làng chống Cộng” đã đọc liên tiếp nhiều lần bài của Hà Dương Dực, bôi nhọ, vu khống, mạ lỵ quân lực VNCH, thời đó ông chủ tịch tổng hội quân nhân Úc Châu là Mai Đức Hòa ra thông báo phản đối mạnh, đến nổi băng đảng Việt Tân phải cử Lý Thái Hùng sang để” giải độc” cho quan chuyện, chớ nào” khắc phục sửa sai” đâu. Nhân vật TRƯƠNG MINH ĐỨC, nào xa lạ gì với người Việt tỵ nạn CS ở Úc Châu, nhất là tiểu bang Queensland qua vụ cùng với bác sĩ Bùi Trọng Cường, lợi dụng chức vụ chủ tịch cộn đồng người Việt Tự Do tiểu bang để” đi đêm” với đám du sinh Việt Cộng, thực hiện cuộc hạ cờ vàng ba sọc đỏ một cách có kế hoạch với vụ” TASTE VIETNAM”. Như vậy, với ban đại diện cho một băng đảng Việt Tân, gồm những người muốn hạ cờ vàng, đánh phá hội cựu quân nhân…mà đi đại diện cho khoản 200 ngàn người Việt Úc Châu để” bàn về nhân quyền” thì đây là trò hề, là ba tay chơ bài ba lá tồi, lập lờ đánh lận con đen, xin đồng hương Úc Châu đề cao cảnh giác và đừng để chuyện nầy lập lại lần nữa.

Không rỏ có phải ông Nguyễn Thế Phong, chủ tịch cộng đồng người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu có” bật đèn xanh” để bàn giao công tác ngoại vận, đại diện cho cộng đồng làm chuyện nầy? Được biết, trong thời gian qua, tại tiểu bang Victoria, ông Nguyễn Thế Phong, cũng là chủ tịch cộng đồng tiểu bang có vấn đề lấn cấn trong vụ tiền bạc, giấy phép trong việc xây dựng trung tâm sinh hoạt cộng đồng với kinh phí nhiều trăm ngàn Úc Kim, được cơ quan giám sát, hội đoàn đưa ra và có lên đài phát thanh SBS để tranh luận. Nếu ông Nguyễn Thế Phong lâm vào thế kẹt, muốn có hậu thuẫn để dựa, vì bị các hội đoàn không đồng ý về vụ nầy, nên tìm chỗ dựa, mà sa vào vòng tay Việt Tân, thì quả là điều càng nguy hiểm, càng đi xa quần chúng. Nên cuộc hội thảo vừa qua với ủy ban nhân quyền liên bang Úc, có phải là một sự đi đêm, bàn giao dần dần cho băng đảng Việt Tân trong việc đại diện cho người Việt Úc Châu nói về nhân quyền?

Tuy nhiên qua lần nầy, mới thấy được bản chất xỏ lá của băng đảng Việt Tân, từng mạo nhận đại diện cho người Việt ở Hoa Kỳ để họp với các giới chức Tòa Bạch Cung thời tổng thống George.W..Bush, trong khi đó chính phủ Mỹ không mời những đại diện cộng đồng dân cử, nên có lần chủ tịch Đồ Hoàng Điềm tuyên bố với giới chức Mỹ:” từ năm 1990, Cộng Sản Việt Nam không còn phân biệt đối xử với người quốc gia”, khiến nhiều người bực mình, phản đối, thì hắn đính chính và xin lổi người Việt, chứ không cải chánh với chính phủ Mỹ, có phải là láu cá vặt không? Một điều cảnh váo khác là: băng đảng Việt Tân coi Đảng Cộng Sản Việt Nam là thành phần dân tộc và Hồ Chí Minh là người có công với đất nước. Do đó, bất cứ cái gì họ làm cũng đều mang mục đích trên, nên vai trò của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh ngày xưa, nay là băng đảng Việt Tân, giống như Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam trước 1975, nay thì Việt Tân cũng đang thực thi công tác:” giải phóng hải ngoại” và bàn giao trong vòng trật tự lần nữa cho Việt Cộng./.

THƠ LÁI ÂM.

DẠO MÃ ĐẤU TRANH, GIẢ MẠO DANH.

Băng đảng Việt Tân lấy nguyên tắc” thiểu số chế ngự đa số” cũng giống như sách lược của đảng CSVN, nên họ luôn tìm cách nắm lấy thời cơ, giả vờ đấu tranh cho nhân quyền, nhào vô như đại diện cho người Việt tỵ nạn trong các cuộc họp với chính phủ sở tại. Băng đảng Việt Tân từng bon chen vào tòa Bạch Cung ở Mỹ và nay thò bàn tay lông lá sang tận Canberra. Xin đồng bào hảy cảnh giác, đừng để chúng lợi dụng có bằng cấp cao, giỏi Anh ngữ để khuynh đảo, dẫn dắt cộng đồng theo tấm bản chỉ đường của Việt Tân.

ĐÂU TRÁNH bắt tay đám ĐÁNH TRÂU.

VỞ GIÀ kịch nói, GIẢ VỜ nào..

XẢ LÓ đuôi chồn, quân XỎ LÁ.

LÀ RƠI mặt nạ, LỜI RA sao!

ĐỂ GIẢ chiến khu, nào ĐÃ DỄ?

BĂNG ĐẢNG Việt Tân, BẢN ĐĂNG rao.

TẠO MẶT đấu tranh, mưu TẶC MẠO.

ĐẠI BIỂU cho ai? ĐỂU BẠI mau.

TRƯƠNG MINH HÒA.

Ngày 01.04.2009

http://www.hon-viet.co.uk/TruongMinhHoa_HoatDongXoLaCuaBangDangVietTanUc.htm


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap