suc vat ho chi minh súc vật hồ chí minh va tay sai dang dat bien cho Tau – coi tri thuc VN nhu cuc phan (SBTN 6-1-2009)