suc vat ho chi minh súc vật hồ chí minh và tay sai đang run sợ vì bán nước cho Tàu

1-4-2009 NEWS AT 6 PM – Vietcong dang rung so vi ban nuoc

1-4-2009 NEWS AT 6 PM – Vietcong dang rung so vi ban nuoc Tap 1

http://www.youtube.com/watch?v=otXCezB9PuM

1-4-2009 NEWS AT 6 PM – Vietcong dang rung so vi ban nuoc Tap 2

http://www.youtube.com/watch?v=QkxP_3HaUjE